PHÁT HIỆN DÒNG VI KHUẨN E.COLI KHÁNG THUỐC TRÊN BỆNH NHI

PHÁT HIỆN DÒNG VI KHUẨN E.COLI KHÁNG THUỐC TRÊN BỆNH NHI

 

Xem thêm