Tin tức » Tin liên quan

SỰ QUAN TRỌNG VỀ CHUYÊN MÔN KSNK LIÊN QUAN TỚI BN COVID-19

SỰ QUAN TRỌNG VỀ CHUYÊN MÔN KSNK LIÊN QUAN TỚI BN COVID-19

SỰ QUAN TRỌNG VỀ CHUYÊN MÔN KSNK LIÊN QUAN TỚI BN COVID-19

MỘT VÀI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN CỦA SỨC CĂNG BỀ MẶT CỦA GIỌT NƯỚC VỚI HIỆU QUẢ KSNK TRONG LÀM KHÔ DỤNG CỤ Y TẾ KHÔNG CHỊU NHIỆT

MỘT VÀI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN CỦA SỨC CĂNG BỀ MẶT CỦA GIỌT NƯỚC VỚI  HIỆU QUẢ KSNK  TRONG LÀM KHÔ DỤNG CỤ Y TẾ KHÔNG CHỊU NHIỆT

MỘT VÀI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN CỦA SỨC CĂNG BỀ MẶT CỦA GIỌT NƯỚC VỚI  HIỆU QUẢ KSNK  TRONG LÀM KHÔ DỤNG CỤ Y TẾ KHÔNG CHỊU NHIỆT

ĐỘC CHẤT GÂY UNG THƯ TRONG MÔI TRƯỜNG BỆNH VIỆN

ĐỘC CHẤT GÂY UNG THƯ TRONG MÔI TRƯỜNG BỆNH VIỆN

ĐỘC CHẤT GÂY UNG THƯ TRONG MÔI TRƯỜNG BỆNH VIỆN

PHUN KHÍ OZONE GIÚP BỆNH VIỆN KHỬ KHUẨN VIRUS COVID-19

PHUN KHÍ OZONE GIÚP BỆNH VIỆN KHỬ KHUẨN VIRUS COVID-19

PHUN KHÍ OZONE GIÚP BỆNH VIỆN KHỬ KHUẨN VIRUS COVID-19

HÀNG VIỆT 'RA RÌA' KHI ĐẤU THẦU

HÀNG VIỆT 'RA RÌA' KHI ĐẤU THẦU

HÀNG VIỆT 'RA RÌA' KHI ĐẤU THẦU

EO - ETHYLENE OXIDE LÀ MỘT TRONG 05 ĐỘC CHẤT GÂY UNG THƯ CƠ BẢN , KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG NGÀNH Y TẾ

EO - ETHYLENE OXIDE LÀ MỘT TRONG 05 ĐỘC CHẤT GÂY UNG THƯ CƠ BẢN , KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG NGÀNH Y TẾ

EO - ETHYLENE OXIDE LÀ MỘT TRONG 05 ĐỘC CHẤT GÂY UNG THƯ CƠ BẢN , KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG NGÀNH Y TẾ

Việt Nam ghép thành công tế bào gốc tạo máu không cùng huyết thống

Việt Nam ghép thành công tế bào gốc tạo máu không cùng huyết thống

CÔNG TY PETECH-HMED VINH DỰ CUNG CẤP HỆ THỐNG CẤP KHÍ SIÊU SẠCH UCASS-11P CHO KHOA

GHÉP TẾ BÀO GỐC -BỆNH VIỆN TMHH TP.HCM ,VÀ CHÚC MỪNG THÀNH CÔNG CA GHÉP TẾ BÀO GỐC

TẠO MÁU KHÔNG CÙNG HUYẾT THỐNG ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

TỈ LỆ CÁC NGUỒN GÂY NHIỄM CHO PHÒNG MỔ SẠCH

TỈ LỆ CÁC NGUỒN GÂY NHIỄM CHO PHÒNG MỔ SẠCH

Sources of Contamination in the Cleanroom

NHIỀU PHÒNG MỔ KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN VI SINH

NHIỀU PHÒNG MỔ KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN VI SINH

Báo Lao Động , phát hành ngày 1/7/2010

TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN

TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN

(Tác giả : PGS.TS.BS Lê Thị Anh Thư - Chủ tịch Hội Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn Phía Nam )

 

CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHẢI ƯU TIÊN DÙNG HÀNG TRONG NƯỚC

CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHẢI ƯU TIÊN DÙNG HÀNG TRONG NƯỚC

Báo Tuổi Trẻ - phát hành ngày 06/01/2012

CATALOGUE : THE 125L OZONE STERILIZER - TSO3 - CANADA

CATALOGUE : THE 125L OZONE STERILIZER - TSO3 - CANADA

CATALOGUE : THE 125L OZONE STERILIZER - TSO3 - CANADA

THƯ MỜI HỌP CHUYÊN GIA 15-10-2015

THƯ MỜI HỌP CHUYÊN GIA 15-10-2015

THƯ MỜI HỌP CHUYÊN GIA 15-10-2015

KHCN là yếu tố then chốt chiếm lĩnh đỉnh cao kinh tế

KHCN là yếu tố then chốt chiếm lĩnh đỉnh cao kinh tế

KHCN là yếu tố then chốt chiếm lĩnh đỉnh cao kinh tế

NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN-NHỮNG CHUYỆN GIẬT MÌNH

NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN-NHỮNG CHUYỆN GIẬT MÌNH

NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN-NHỮNG CHUYỆN GIẬT MÌNH

TÀI LIỆU THAM KHẢO-KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

TÀI LIỆU THAM KHẢO-KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

TÀI LIỆU THAM KHẢO-KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

PHÁT HIỆN DÒNG VI KHUẨN E.COLI KHÁNG THUỐC TRÊN BỆNH NHI

PHÁT HIỆN DÒNG VI KHUẨN E.COLI KHÁNG THUỐC TRÊN BỆNH NHI

PHÁT HIỆN DÒNG VI KHUẨN E.COLI KHÁNG THUỐC TRÊN BỆNH NHI

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ KHÔNG KHÍ QUA KẾT HỢP HEPA-UVC

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ KHÔNG KHÍ QUA KẾT HỢP HEPA-UVC

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ KHÔNG KHÍ QUA KẾT HỢP HEPA-UVC

CƠ CHẾ SIÊU KHỬ KHUẨN CỦA MÀNG LỌC TIO2

CƠ CHẾ SIÊU KHỬ KHUẨN CỦA MÀNG LỌC TIO2

CƠ CHẾ SIÊU KHỬ KHUẨN CỦA MÀNG LỌC TIO2

NGUY CƠ NHIỄM TRÙNG TỪ BỆNH VIỆN

NGUY CƠ NHIỄM TRÙNG TỪ BỆNH VIỆN

NGUY CƠ NHIỄM TRÙNG TỪ BỆNH VIỆN

CÔNG NGHỆ KHỬ KHUẨN PLASMA LẠNH ĐƯỢC PHÁT TRIỂN TỪ NĂM 2003

CÔNG NGHỆ KHỬ KHUẨN PLASMA LẠNH ĐƯỢC PHÁT TRIỂN TỪ NĂM 2003

CÔNG NGHỆ KHỬ KHUẨN PLASMA LẠNH ĐƯỢC PHÁT TRIỂN TỪ NĂM 2003

PHÁP : NGUY CƠ NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN ( CHIẾM 5,1% )

PHÁP : NGUY CƠ NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN ( CHIẾM 5,1% )

PHÁP : NGUY CƠ NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN ( CHIẾM 5,1% )

JONHSON KHỬ KHUẨN EO VÀO SỮA BỘT CHO TRẺ EM

JONHSON KHỬ KHUẨN EO VÀO SỮA BỘT CHO TRẺ EM

JONHSON KHỬ KHUẨN EO VÀO SỮA BỘT CHO TRẺ EM

CÔNG VĂN 536-BQL -5-11-2015

CÔNG VĂN 536-BQL -5-11-2015

CÔNG VĂN 536-BQL -5-11-2015