Hệ thống phát thanh vô tuyến,chuyên dụng phục vụ thông báo trường học

 

Hệ thống phát thanh vô tuyến,chuyên dụng phục vụ thông báo trường học